آخرین پروژه های سیلوی بتنی طراحی و اجرا شده توسط شرکت نوفن تحکیم

[recent_products per_page=”5″ columns=”5″]

کارخانه آرد خانی – معماریان

استان مازندران – ساری | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت آذین گندم دو گوش

استان مرکزی – آشتیان | وضعیت: در دست اجرا

شرکت غله گستران آرد کلاله

استان گلستان – کلاله | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد شفیعی (حاجی آباد)

استان هرمزگان – حاجی آباد | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد مرکزی

استان البرز – کرج | وضعیت: آماده بهره برداری

کارخانه آرد سبا

استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت آرد کوثر کلاله

استان گلستان – کلاله | وضعیت: در دست اجرا

آرد بندر

آرد بندر

استان گلستان – آق قلا | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد مومنی

استان مازندران – ساری | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد نقش رستم

استان فارس – مرودشت | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد خوشه شیراز

استان فارس – شیراز | وضعیت: به بهره برداری رسیده

آخرین پروژه های سیلوی بتنی طراحی شده توسط شرکت نوفن تحکیم

شرکت ایوان کرخه دانیال

استان ایلام – دهلران | وضعیت: در دست اجرا

شرکت ایوان کرخه خوزستان

استان خوزستان – شوش | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت پارسیان غله سارا

استان تهران – تهران | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت سرخس ساریکا (بینالود)

استان خرسان شمالی – سرخس | وضعیت: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد اطلس خوشه

استان مرکزی – اراک | وضعیت: در دست اجرا

شرکت طارم وطن گلستان

استان گلستان – آزادشهر | وضعیت: در دست اجرا

شرکت آرد خوشه

استان آذربایجان شرقی – عجب شیر | وضعیت: به بهره برداری رسیده

پروژه علی آبادکتول

استان گلستان – علی آبادکتول | وضعیت: در دست جرا

شرکت گندم پایه دلیجان

استان مرکزی – دلیجان | وضعیت: در دست جرا

شرکت دانه ساء

استان یزد – یزد | وضعیت: در دست اقدام