کارخانه آرد خانی – معماریان

استان مازندران – ساری | وضعیت پروژه: به بهره برداری رسیده

سیلوی گندم شرکت غله گستران آرد کلاله

شرکت غله گستران آرد کلاله

استان گلستان – کلاله | وضعیت پروژه: در دست اجرا

شرکت آذین گندم دو گوش

استان مرکزی – آشتیان | وضعیت پروژه: در دست اجرا

کارخانه آرد مومنی

استان مازندران – ساری | وضعیت پروژه: در دست اجرا

کارخانه آرد مرکزی

استان البرز – کرج | وضعیت پروژه: آماده بهره برداری

کارخانه آرد سبا

کرمانشاه – اسلام آباد غرب | وضعیت پروژه: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد شفیعی (حاجی آباد)

استان هرمزگان – حاجی آباد | وضعیت پروژه: در دست اجرا

 

 

 

 

 

 

شرکت آرد خوشه عجب شیر

آذربایجان شرقی – عجب شیر | وضعیت پروژه: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد نقش رستم

استان فارس – مرودشت | وضعیت پروژه: در دست اجرا