جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 20،000 تن
تعداد سیلوها: چهار کندوی پنج هزار تنی – چاله تخلیه

چاله الواتورو سازه های فلزی برج الواتور

نوع فونداسیون: فونداسیون رینگی
موقعیت: استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.

.

.

.