جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها:  دوازده کندوی چهار هزارو دویست تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مرکزی  – دلیجان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.

.

.