جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 60،000 تن
تعداد سیلوها: پانزده کندوی چهار هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مرکزی  – دلیجان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.

.

.