جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی شمع درجا

ظرفیت کل: 30،000 تن
تعداد سیلوها: شش کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان قزوین – آبیک
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.