جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 20،000 تن
تعداد سیلوها: شش کندوی سه هزارو پانصد تنی – چاله تخلیه

چاله الواتورو سازه های فلزی برج الواتور

نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان گلستان – کلاله
پیشرفت پروژه: در دست اجرا

.

.

.

.