موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 21،000 تن
مشخصات:
  • شش کندوی سه هزارو پانصد تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان گلستان – کلاله
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.