شرکت فنی و مهندسی نوفن تحکیم با هدف تلاش در ارتقاء سطح علمی و کیفی مهندسی ، در زمینه طراحی معماری ، سازه و اجرای ساختمان های صنعتی و مسکونی در سال 1379 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و توانسته با استفاده از کادر فنی مجرب و بکارگیری نرم افزارهای به روز مهندسی سهم بزرگی در طراحی تخصصی سازه های صنعتی خصوصا طراحی سیلو داشته باشد.

طراحی سیلوهای ذخیره گندم ،مشاوره ، نظارت و اجرای سازه های مرتبط با آن بخش مهمی از فعالیت های این شرکت را تشکیل می دهد ازآنجا که سیلوهای ذخیره گندم نقش استراتژیک در خود کفایی کشور دارد و ساخت و گسترش آن گامی ارزشمند جهت رفاه حال کشاورزان و مردم عزیز ایران میباشد، این شرکت تمام همت خودرا بر آن گذاشته تا با طراحی بهینه بر اساس آئین نامه های مصوب ایران و استفاده از آئین نامه های معتبر خارجی، نظارت، ارائه مشاوره و راهنمایی های لازم، کارفرمایان محترم را در این امر یاری نماید و در حد توان از صرف هزینه های اضافی که با اجرای طرح های ارائه شده توسط سازندگان خارجی به کارفرمایان تحمیل می گردد جلوگیری نماید.

طراحی بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن از حجم ذخیره گندم در سیلو های فلزی و بتنی اجرا شده در کشور بخشی از فعالیت های این شرکت را دربرمیگیرد.

همچنین این شرکت سهم قابل توجهی در طراحی سازه های صنعتی وساختمان های مسکونی و پروژه های صنعتی شامل کارخانجات آرد داشته است.

شرکت فنی مهندسی نوفن تحکیم