موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 21،000 تن
مشخصات:
  • شش کندوی سه هزارُ پانصد تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون نواری (رینگی)
موقعیت: استان گلستان، کلاله
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.

.