مقایسه سیلوهای بتنی و فلزی

با توجه به مشکلات کارفرمایان محترم در تصمیم گیری برای نوع و نحوه اجرای سیلوهای ذخیره گندم مقایسه ای بین دو نوع سیلوی متداول (بدنه فلزی و بدنه بتنی) جهت تصمیم گیری بهتر به شرح زیر ارائه می گردد . مقایسه انجام گرفته موارد زیر را شامل می شود:

  • هزینه های تهیه مصالح و اجرا
  • مشکلات اجرایی
  • مدت زمان اجرا
  • پایداری در برابر بارهای جانبی و نشست های نامتقارن
  • هزینه های جاری
  • طول عمر

 1- مقایسه هزینه ای

هرچند در سالهای گذشته و قبل از افزایش حدود سه برابری قیمت ارز هزینه تمام شده سیلوهای فلزی کمتر از سیلوهای بتنی بود، ولی در حال حاضر و بخصوص  با کاهش قیمت آرماتور نه تنها این اختلاف از بین رفته بلکه در مواردی هم هزینه های تمام شده سیلوهای بدنه بتنی پایین تر از بدنه فلزی می شود.شایان ذکر است شیوه  درست و صحیح طراحی تخصصی سیلوهای بتنی که بارعایت آیین نامه های مربوطه و ضرایب اطمینان لازم باشد نیز نقش موثری در مقادیر بهینه آرماتور و  بتن و دستمزد های اجرا دارد.

 2- مشکلات اجرایی

یکی از مواردی که موجب نگرانی کارفرمایان نسبت به اجرای سیلوی بتنی می شود، مشکلات اجرای این نوع سازه است .
نیاز به تجهیزات خاص از جمله تاور و یا جرثقیل سنگین و لزوم کار شبانه روزی در مدت حرکت قالب لغزان از جمله مشکلاتی است که در مورد سیلوهای فلزی وجود ندارد اما در اجرای سیلوهای فلزی نیز مواردی از جمله مرحله مونتاژ سقف و نصب راهروهای بالای سیلوها نیاز به جرثقیل الزامی میباشد.
همچنین در صورت وزش باد شدید خطر جابجایی و از بین رفتن بدنه فلزی در حال نصب کاملا محرز است . این مشکل تا کنون در چندین پروژه در حال نصب بدنه فلزی در کشور رخ داده است.

ادامه مطلب