جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی میکروپایل

ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش هزار و دویست تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان گلستان – گنبد کاووس
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.