جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 11،000 تن
تعداد سیلوها: سه کندو سه هزارو هفتصد تنی – چاله تخلیه

چاله الواتورو سازه های فلزی برج الواتور

نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان مازندران  –  ساری
پیشرفت پروژه: در دست اجرا

.

.

.