موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون وچاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 30،000 تن (چهار کندوی هفت هزارو پانصد تنی)
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان مرکزی – کمیجان
وضعیت: به بهره برداری رسیده