شرکت نوفن تحکیم، هم اکنون در این زمینه ها فعالیت دارد ...

.

  1. طراحی و اجرای سیلوهای بتنی ذخیره غلات
  2. طراحی و اجرای فونداسیون سیلوهای فلزی ذخیره غلات
  3. طراحی و اجرای کارخانجات آرد و سایر مواد غذایی
  4. طراحی و اجرای سازه های صنعتی
  5. طراحی و اجرای سازه های بانجی جامپینگ
  6. طراحی پروژه های مسکونی، اداری و ...