موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 60،000 تن
مشخصات: پانزده کندوی چهار هزار تنی
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان مرکزی، دلیجان
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.

.

.

.

.