سیلوهای بتنی طراحی و اجرا شده توسط شرکت نوفن تحکیم

آرد فسا

استان فارس - فسا| وضعیت: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد خانی – معماریان

استان مازندران – ساری | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت غله گستران آرد کلاله

استان گلستان – کلاله | وضعیت: در دست اجرا

شرکت آذین گندم دو گوش

استان مرکزی – آشتیان | وضعیت: در دست اجرا

آرد کیار

کارخانه آرد کیار

استان چهارمحال و بختیاری – شهرکرد | وضعیت: در دست اجرا

آرد فخر زنجان

استان زنجان –  زنجان| وضعیت: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد مرکزی

استان البرز – کرج | وضعیت: آماده بهره برداری

کارخانه آرد مومنی

استان مازندران – ساری | وضعیت: در دست اجرا
کارخانه آرد شفیعی (حاجی آباد)

کارخانه آرد شفیعی (حاجی آباد)

استان هرمزگان – حاجی آباد | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد خوشه شیراز

استان فارس – شیراز | وضعیت: به بهره برداری رسیده

پروژه علی آبادکتول

استان گلستان، علی آبادکتول| وضعیت: به بهره برداری رسیده
آرد بندر

آرد بندر

استان گلستان – آق قلا | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد سبا

استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب | وضعیت: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد نقش رستم

استان فارس – مرودشت | وضعیت: در دست اجرا
کارخانه آرد کوثر کلاله

شرکت آرد کوثر کلاله

استان گلستان – کلاله | وضعیت: در دست اجرا