سیلوهای بتنی طراحی و اجرا شده توسط این شرکت ...

کارخانه آرد خانی – معماریان

استان مازندران – ساری | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت آذین گندم دو گوش

استان مرکزی – آشتیان | وضعیت: در دست اجرا

شرکت غله گستران آرد کلاله

استان گلستان – کلاله | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد شفیعی (حاجی آباد)

استان هرمزگان – حاجی آباد | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد مرکزی

استان البرز – کرج | وضعیت: آماده بهره برداری

کارخانه آرد سبا

استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب | وضعیت: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد مومنی

استان مازندران – ساری | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد نقش رستم

استان فارس – مرودشت | وضعیت: در دست اجرا

کارخانه آرد خوشه شیراز

استان فارس – شیراز | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت آرد کوثر کلاله

استان گلستان – کلاله | وضعیت: در دست اجرا