کردستان

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت هوراز گستر دیواندره
 • سیلوی ذخیره گندم مریوان

آذربایجان غربی

 • سیلوی ذخیره گندم اشنویه
 • سیلوی ذخیره گندم نقده

کرمانشاه

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت سیلوی مرکزی هرسین
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت دانه طلایی آناهیتا کنگاور

اردبیل

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت الدوز گندم اردبیل

گلستان

 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ستایش کردکوی
 • سیلوی ذخیره گندم آلما گل کنبد
 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه شیلان برنج شمال

اصفهان

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت نقش الماس (نعمت بخش)
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت دان گستر آهوک

گیلان

 • سیلوی ذخیره ذرت شرکت کیمیا پلیمر کارگیل
 • سیلوی ذخیره گندم اسکله بندر انزلی

البرز

 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد داران
 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه صنایع غذایی نو آفرین
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت تعاونی ایثار کوثر زرین
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت فروکتوز ناب - نظرآباد

لرستان

 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد استقلال بروجرد
 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ستاره بروجرد

تهران

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت گندم طلایی جاوید(فاز 1)
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت گندم طلایی جاوید(فاز 2)
 • سیلوی ذخیره گندم سیلو آذر رباط کریم
 • سیلوی ذخیره گندم پاکدشت

مازندران

 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ساحل قو سلمانشهر
 • سیلوی ذخیره گندم نوشهر
 • سیلوی ذخیره گندم امیرآباد
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت زر ماکارون - بندر امیرآباد
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت زر ماکارون - بندر نوشهر

خراسان رضوی

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت سامان نغمه جام
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت شهدینه مشهد

مرکزی

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت تعاونی سیلو داران فراهان
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت تعاونی سیلوداران کمیجان
 • سیلو ذخیره گندم شرکت خوشه طلایی ثنا ساوه
 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد پوسان ساوه

خوزستان

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت سامان دهندگان جنوب پاسارگاد
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت دانه طلایی دزفول
 • سیلوی ذخیره گندم آرد جنوب
 • سیلوی ذخیره گندم قائم غله پارس
 • سیلوی ذخیره گندم شرکت نگین ذخیره جنوب

همدان

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت زرین سیلوی اسد آباد

فارس

 • سیلوی ذخیره گندم شرکت سیلوی خوشه طلایی سروستان
 • سیلوی ذخیره گندم مجتمع کشت و صنعت بناب
 • سیلوی ذخیره گندم منصور آباد لارستان
 • سیلوی ذخیره گندم آباده طشک