جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش هزار و دویست تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان آذربایجان شرقی – میانه
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.