موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 40،000 تن
مشخصات:
  • هشت کندوی پنج هزار تنی
  • چاله تخلیه و چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان گلستان، آزادشهر
وضعیت: به بهره برداری رسیده