جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 20،000 تن
تعداد سیلوها: چهار کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان آذربایجان شرقی –  مراغه
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.