جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 30،000 تن
تعداد سیلوها: چهار کندوی هفت هزار و پانصد  تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت:  استان آذربایجان غربی –  نقده
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.