کارخانه آرد کیار

ظرفیت کل : 15,000 تن مشخصات: 3 کندوی 5,000 تنی چاله تخلیه چاله الواتور سازه فلزی برج الواتور وضعیت: به بهره برداری رسیده محل: استان چهار محال بختیاری – شهرکرد

ادامه مطلب

آرد بندر

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات با ظزفیت ۳۰۰۰۰  تن مشخصات: ۴ کندوی ۷۵۰۰  تنی نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان گلستان –  آق قلا وضعیت: به بهره برداری رسیده            

ادامه مطلب

آرد فسا

  موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره آرد، سبوس و گندم مشخصات: ۲ کندوی گندم ۲ کندوی سبوس ۶ کندوی آرد نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان فارس – فسا وضعیت: به بهره برداری رسیده      

ادامه مطلب

آرد فخر زنجان

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات با ظزفیت 30000 تن مشخصات: دو کندوی 15000 تنی نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان زنجان –  زنجان وضعیت: به بهره برداری رسیده                            

ادامه مطلب

کارخانه آرد خانی – معماریان

  موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات ظرفیت کل: 20،000 تن مشخصات: چهار کندوی پنج هزار تنی چاله تخلیه چاله الواتور سیلوی صادرات سازه های فلزی برج الواتور نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده، همراه با تحکیم بستر موقعیت: استان مازندران، ساری وضعیت: به بهره برداری رسیده . . . . . .

ادامه مطلب

شرکت سرخس ساریکا (بینالود)

  موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات ظرفیت کل: 60،000 تن مشخصات: هشت کندوی هفت هزارُ پانصد تنی چاله تخلیه چاله برج الواتور سیلوی صادرات سازه های فلزی برج الواتور ساختمان تولید ساختمان کیسه گیری نوع فونداسیون: رینگی موقعیت: استان خراسان شمالی، سرخس وضعیت: به بهره برداری رسیده .

ادامه مطلب

شرکت طارم وطن گلستان

  موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات ظرفیت کل: 40،000 تن مشخصات: هشت کندوی پنج هزار تنی چاله تخلیه و چاله الواتور سیلوی صادرات سازه های فلزی برج الواتور نوع فونداسیون: رینگی موقعیت: استان گلستان، آزادشهر وضعیت: به بهره برداری رسیده

ادامه مطلب

شرکت پارسیان غله سارا

  موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات ظرفیت کل: 100،000 تن مشخصات: دوازده کندوی هشت هزار و سیصد تنی نوع فونداسیون: فونداسیون رینگی موقعیت: استان تهران، تهران وضعیت: به بهره برداری رسیده  

ادامه مطلب

شرکت گندم پایه دلیجان

  موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات ظرفیت کل: 60،000 تن مشخصات: پانزده کندوی چهار هزار تنی نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده موقعیت: استان مرکزی، دلیجان وضعیت: به بهره برداری رسیده . . . . . .

ادامه مطلب

شرکت دانه ساء

  موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات ظرفیت کل: 60،000 تن مشخصات: دوازده کندوی پنج هزار تنی چاله تخلیه چاله الواتور سیلوی صادرات سازه های فلزی برج الواتور نوع فونداسیون: فونداسیون نواری (رینگی) موقعیت: استان یزد، یزد وضعیت: در دست اقدام . . . . . . .

ادامه مطلب