جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: اصلاح و بهسازی فونداسیون سوله های کارخانه
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 12میکروپایل به قطر 2.5 اینچ و عمق 8 متر
مدت اجرای عملیات : دو هفته
موقعیت : استان تهران-شهرک صنعتی پرند
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.