جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی شمع در جا

ظرفیت کل: 5،000 تن
تعداد سیلوها: یک کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان گلستان – مینودشت
پیشرفت پروژه:  به بهره برداری رسیده