ظرفیت کل : 15,000 تن
مشخصات:
  • 3 کندوی 5,000 تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه فلزی برج الواتور
وضعیت: به بهره برداری رسیده
محل: استان چهار محال بختیاری – شهرکرد