جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 40،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی 5000 تنی – چاله تخلیه

چاله الواتورو سازه های فلزی برج الواتور

نوع فونداسیون: فونداسیون رینگی
موقعیت: استان فارس – مرودشت
پیشرفت پروژه: در دست اجرا