موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 7،500 تن
مشخصات:
  • دو کندوی سه هزارو هفتصد و پنجاه تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده، همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان البرز – کرج
پیشرفت پروژه: به بهره‌برداری رسیده

.

.