جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 7،500 تن
تعداد سیلوها:  دو کندوی سه هزارو هفتصد و پنجاه تنی

چاله الواتورو سازه های فلزی برج الواتور

نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان البرز – کرج
پیشرفت پروژه: آماده بهره برداری

.

.

.

.