جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 2،000 تن
تعداد سیلوها: دو کندوی هزار تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان گلستان – کردکوی
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده