جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 270 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 12 متر
مدت اجرای عملیات : 45 روز
موقعیت : استان مازندران – سلمانشهر
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.