موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی 20000 تنی ذخیره غلات
مشخصات:
  • 8 کندوی 2500 تنی ( فاز اول 10000 تن )
  • اجرای کف تمام قیف
نوع فونداسیون: فونداسیون رینگی
موقعیت: استان خوزستان _ دزفول
وضعیت: در دست اجرا