جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 20،000 تن
تعداد سیلوها: چهار کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان مازندران  –  ساری
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.

.

.