جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 96 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 8 متر
مدت اجرای عملیات : 2/5 ماه
موقعیت : استان مازندران – ساری
وضعیت پیشرفت پروژه : پیشرفت آماده نصب ماشین آلات

.