جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه فلزی و بتنی ساختمان های مسکونی
موقعیت : استان تهران – شهرجدید پرند
وضعیت پیشرفت: پروژه : به بهره برداری رسیده