جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 194 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 8 متر
در زیر فونداسیون ساختمان استقرار ژنراتور ها
مدت اجرای عملیات : یک ماه
موقعیت : استان تهران- جاده مخصوص کرج
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده

.