موضوع پیمان:
طراحی سیلوهای فلزی ذخیره گلوتن و استراکچر نگهدارنده

موقعیت: استان البرز – کرج
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده