جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سیلوهای فلزی دانه مرغی – استراکچر نگهدارنده
موقعیت : استان البرز – کرج
وضعیت پیشرفت: پروژه : به بهره برداری رسیده