جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 10،000 تن
تعداد سیلوها: دوکندوی  پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان البرز – شهرک صنعتی نظرآباد
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.