جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: تحکیم بستر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
مقدار عملیات اجرا شده : اجرای 600 میکروپایل به قطر 3 اینچ و عمق 12 متر
مدت اجرای عملیات : 2 ماه
موقعیت : استان خوزستان- شادگان
وضعیت پیشرفت پروژه : آماده نصب بدنه فلزی

.