موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی 80,000 تنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 80,000 تن (فاز اول 40,000 تن)
مشخصات:
  • چهار کندوی ده هزار تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه های بتنی برج الواتور
نوع فونداسیون: گسترده همراه با شمع درجا
موقعیت: استان گلستان – کلاله
وضعیت: به بهره برداری رسیده