جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی و اجرای میکروپایل

طراحی سایت جانمایی سیلوها

ساختمان اداری

ظرفیت کل: 30،000 تن
تعداد سیلوها: شش کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان خوزستان – شادگان
پیشرفت پروژه: آماده نصب بدنه فلزی

.