جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 2،500 تن
تعداد سیلوها: دو کندوی هزار و دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان کردستان – مریوان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.