جزئیات پروژه:

هشت کندوی شش هزار ودویست و پنجاه تنی

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش هزار ودویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت:  استان خراسان رضوی – تربت جام
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.