جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 36000 تن
تعداد سیلوها: شش کندو شش هزار تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت:  استان آذربایجان غربی- اشنویه
پیشرفت پروژه:  بهره برداری شده