موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 15،000  تن
تعداد سیلوها: سه کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان گیلان – بندر انزلی
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده