موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

ظرفیت کل:
15،000 تن (سه کندوی پنج هزار تنی)

نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان گیلان – بندر انزلی
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده