موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای ذخیره گندم 50,000 تنی
ظرفیت کل: 50,000 تن (فاز اول 30.00 تن)
مشخصات:
  • شش کندوی پنج هزار تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه های بتنی برج الواتور
نوع فونداسیون: نواری
موقعیت: استان کردستان – دیواندره
وضعیت: در دست اجرا