جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سیلوهای فلزی سبوس و دانه مرغی و سازه فلزی نگهدارنده
موقعیت : استان البرز – کردان
وضعیت پیشرفت: پروژه : به بهره برداری رسیده