جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی سالن تولید اسنک کارخانه تک ماکارون
موقعیت : استان البرز – کرج
وضعیت پیشرفت: پروژه : به بهره برداری رسیده