جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه فلزی سوله با دهانه 36 متر
موقعیت : استان تهران –  ورامین
وضعیت پیشرفت: پروژه :  به بهره برداری رسیده