جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه فلزی ساختمان بویلر شرکت تک ماکارون
موقعیت : استان البرز – کرج
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده