جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه و نظارت بر اجرای گلخانه رز هلندی

به دهانه 36 متر و مساحت 5200 متر مربع

موقعیت : استان کردستان – دیواندره
وضعیت پیشرفت: پروژه :  به بهره برداری رسیده