جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه فلزی انبار گلوتن کارخانه تک ماکارون
موقعیت : استان البرز – کرج
وضعیت پیشرفت: پروژه : به بهره برداری رسیده