موضوع پیمان: طراحی و اجرای سیلوهای ذخیره آرد
ظرفیت کل: 800 تن
مشخصات:
  • هشت کندوی آرد صد تنی
  • ساختمان چهار طبقه کیسه گیری
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان آذربایجان غربی- ماکو
وضعیت: به بهره برداری رسیده